Čištění klimatizace
ozónem

Ozonové čištění je nejnovější technologii v oblasti dezinfekce auto klimatizace. Ozon se řadí mezi nejsilnější přírodní dezinfekční a oxidační činidla a jeho účinnost je známá 
z mnoha oborů, obzvláště ze zdravotnictví. Neexistuje žádný virus či bakterie odolávající ozónu. K dezinfekci ozónem dochází prasknutím buněčné stěny. Ozón je nestabilní formou kyslíku, a proto musí být připravován přímo na místě použití. Generátor ozonu produkuje ozon v tichém elektrickém výboji z kyslíku přítomného ve vzduchu. Kromě ničení bakterií, tato dezinfekce jako jediná účinně eliminuje i pachy jiného typu.

731 051 353


Nejčastějším zdrojem zápachu je klimatizační systém, protože kondenzát tohoto systému vytváří ideální prostředí pro růst a množení bakterií.

Výhody čištění klimatizace ozónem

+ Ozonové čištění je nejnovější technologii v oblasti dezinfekce klimatizace

+ Ozón ničí bakterie, viry, plísně a jiné organismy

+ Nezanechává stopy na částech interiéru vozidla

+ Rozpadá se na neškodný kyslík

+ Bezpečný pro oblečení a pokožku

+ Odstraňuje vlhkost

ODSTRANĚNÍ ZÁPACHŮ V INTERIÉRU VOZU

Nežádoucí zápach u automobilů má celou řadu příčin. Stížnosti obyčejně přicházejí až po určité době. Zápachy jsou velmi oxidační, a proto rychle reagují s ozónem. Vdechujeme-li zapáchající vzduch, zbavujeme tělo kyslíku, neboť ten reaguje s původci zápachu. To vysvětluje, proč nás náš nos varuje před pobytem v takovémto prostředí. Ozón okamžitě zabíjí nejen všechny zápachy tvořící bakterie, fungicidy a kvasnice, ale i viry. Ozón zcela dezinfikuje ošetřovaný prostor, aniž by zanechal nějaký jedovatý chemický zbytek. Proto je ozón ideálním prostředkem pro odstraňování zápachu u automobilů.

Rychle a spolehlivě ničí velmi odolné druhy mikroorganizmů a pach ze zvířecích miláčku nebo cigaretového kouře. Nejčastějším zdrojem zápachu je klimatizační systém, protože kondenzát tohoto systému vytváří ideální prostředí pro růst a množení bakterií uvnitř vozu. Různé sprejové přípravky a levné vůně jsou jen přebiječe zápachu, ale pouze jen maskují příjemnějšími pachy. Nezabíjejí a neodstraňují zdroje bakterie, plísně a kvasnice aj.